Dobrodošli na internet stranicu Katedre za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

U okviru istraživačke i obrazovne delatnosti, članovi Katedre bave se kako fundamentalnim telekomunikacionim disciplinama, tako i savremenim telekomunikacionim i informacionim tehnologijama.

 

Katedra za telekomunikacije - Elektrotehnički fakultet - Beograd