Informacije o laboratorijskim vežbama možete pronaći na internet stranicama i oglasnim tablama odgovarajućih predmeta.

 
Katedra za telekomunikacije - Elektrotehnički fakultet - Beograd