Informator za osnovne akademske studije na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije (TELIT) možete preuzeti odavde.


Spiskovi preporučenih izbornih predmeta.


Plan master studija možete preuzeti odavde.


Informacije o doktorskim studijama.


Spisak predmeta:

 

PREDMETI NA OSNOVNIM STUDIJAMA
(kliknite na naziv predmeta da biste otvorili njegovu internet stranicu)

ŠIFRA

NAZIV

OE2EM, OF2EM,
OS2EM, OT2EM,
IR3EM

ELEKTRIČNA MERENJA

OS2OT, OS3OT
OF2OT, OF3OT

OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

OT2PSA

PRAKTIKUM SOFTVERSKI ALATI

SI2PMT

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA

OT2T1, OE2T1

TELEKOMUNIKACIJE 1

OT3E, OT4E

ELEKTROAKUSTIKA

OT3OS1

OBRADA SIGNALA 1

OT3OS2

OBRADA SIGNALA 2

IR3OT

OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

IR3PMT

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA

OT3ROP

RAČUNARSKE OSNOVE I PRIMENA INTERNETA

OT3RK

RADIO KOMUNIKACIJE

OT3T2, OE3T2

TELEKOMUNIKACIJE 2

OT3T3

TELEKOMUNIKACIJE 3

OG3TUE

TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICI

OT3TM1

TELEKOMUNIKACIONA MERENJA 1

OT3TM2

TELEKOMUNIKACIONA MERENJA 2

OT3TM

TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

OT3TS

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

OT4AOS

ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA

13E033AI

ARHITEKTURA INTERNETA

OT4AS

AUDIO SISTEMI

OT4IP

INTERNET PROGRAMIRANJE

OT4IPT

IP TELEFONIJA

OT4JMS

JAVNI MOBILNI SISTEMI

OT4KS

KOMUTACIONI SISTEMI

OT4MIS

MODELIRANJE I SIMULACIJA U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

OT4MMS,
OS4MMS, IR4MMS

MULTIMEDIJALNI SISTEMI

OT4OGS

OBRADA GOVORNOG SIGNALA

OT4OGK

OSNOVI GOVORNE KOMUNIKACIJE

OT4PPR

PRINCIPI POZICIONIRANJA U RADIO SISTEMIMA

OT4PKH

PROGRAMIRANJE KOMUNIKACIONOG HARDVERA

OT4RRS

RADIOLOKACIJA I RADARSKI SISTEMI

OT4RS

RADIO SISTEMI

OT4R

RADIOTEHNIKA

OT4SS

SATELITSKI SISTEMI

OT4SOS

SISTEMI ZA OBRADU SLIKE

OT4ŠTM

ŠIROKOPOJASNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

OT4TKM

TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ZA PRISTUP

OT4TV

TELEVIZIJA

OT4TIK

TEORIJA INFORMACIJA I KODOVI U TELEKOMUNIKACIJAMA

OT4URV

USMERENE RADIO VEZE

OT4VS

VIDEO SISTEMI

 

 

PREDMETI NA MASTER STUDIJAMA
(kliknite na naziv predmeta da biste otvorili njegovu internet stranicu)

ŠIFRA

NAZIV

MS1ADP

AKUSTIČKI DIZAJN PROSTORIJA

MS1ANT

ANTENSKI NIZOVI U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

MS1AI

ARHITEKTURA INTERNETA

MS1ASR

ARHITEKTURA SVIČEVA I RUTERA

MS1AS

AUDIO SISTEMI

MS1BM

BEŽIČNE MREŽE

MS1E

ELEKTROAKUSTIKA

MS1IP

INTERNET PROGRAMIRANJE

MS1IPT

IP TELEFONIJA

MS1JMS

JAVNI MOBILNI SISTEMI

MS1KR

KOGNITIVNI RADIO

MS1KČR

KOMUNIKACIJA ČOVEK-RAČUNAR

MS1MMS

MULTIMEDIJALNI SISTEMI SA VIŠE BRZINA

MS1MMT

MULTIMEDIJALNE TELEKOMUNIKACIJE

MS1OAS

OBRADA AUDIO SIGNALA

MS1OGS

OBRADA GOVORNIH SIGNALA

MS1OSZ

OBRADA SIGNALA ZASNOVANA NA ZNANJU

MS1O

OZVUČAVANJE

MS1PTS

PERSONALIZACIJA TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA

MS1PNM

PRIMENA NEURALNIH MREŽA U TELEKOMUNIKACIJAMA

MS1PPR

PRINCIPI POZICIONIRANJA U RADIO SISTEMIMA

MS1PST

PRINCIPI SAVREMENIH TELEKOMUNIKACIJA

MS1PKH

PROGRAMIRANJE KOMUNIKACIONOG HARDVERA

MS1PTM

PROJEKTOVANJE TK MREŽA

MS1PRM

PROTOKOLI U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA

MS1R

RADIOTEHNIKA

MS1SS

SATELITSKI SISTEMI

MS1SAR

SAVREMENI RADARSKI SISTEMI

MS1SDO

SISTEMI DALJINSKOG OSMATRANJA

MS1SOZ

SNIMANJE I OBRADA ZVUKA

MS1STT

STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

MS1TV

TELEVIZIJA

MS1TIK

TEORIJA INFORMACIJA I KODOVI U TELEKOMUNIKACIJAMA

MS1TS

TERMOVIZIJSKI SISTEMI

MS1URV

USMERENE RADIO VEZE

MS1VS

VIDEO SISTEMI

MS1ZOB

ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

 

 

Katedra za telekomunikacije - Elektrotehnički fakultet - Beograd