Električna merenja

Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е042ЕМ, 13Е052ЕМ, 13Е043ЕМР) - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na modulu:
Elektronika
Izborni na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije, Signali i sistemi,
Fizička elektronika i Računarska tehnika i informatika
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


24.11.2015. Nadoknade propuštenih vežbi - raspored

Za nadokande 26.11. prijavilo se više studenata nego što ima mesta u dva termina koliko je predviđeno. Objavljen je raspored termina za studente koji mogu da rade nadoknade u četvrtak. Termin 1 počine u 10:00 a termin2 u 12:00. Podsećam vas da, osim u nekim vanrednim okolnostima, svi imate pravo na jedan termin za nadoknadu, odnosno studenti koji su na spisku su iskoristili svoje pravo na nadoknadu. Zbog toga vas molim da se, ukoliko vam termin ne odgovara, "odjavite" da bi taj termin mogao da iskoristi neko drugi. Preostali termini za nadoknade su planirani kada se završe sve vežbe.


18.11.2015. Nadoknade propuštenih vežbi

U četvrtak, 26.11.2015. biće organizovani vanredni termini za nadoknade (jedan ili dva). Zainteresovani studenti treba da se e-mailom na adresu certic@etf.rs najkasnije do utorka, 24.11. u 12:00. U mailu treba navesti prezime, ime, broj ineksa, redni broj vežbe koju treba raditi i razlog propuštanja vežbe.


18.11.2015. Za studente koji su prethodnih godina odradili lab. vežbe

Studentima koji su odradili laboratorijske vežbe u nekoj od prethodnih školskih godina, vežbe važe ali im ne važe poeni osvojini na testovima kao ni poeni osvojeni na završnom praktičnom radu u laboratoriji.

U utorak 24.11.2015. od 11:00 do 13:00 za stduente koji su odradili laboratorijske vežbe prethodnih školskih godina biće organizovane konsultacije u laboratoriji kao priprema za polaganja završnog praktičnog dela ispita. Na konsultacijama studeti će moći da ponovo prođu kroz vežbe i tako se adekvatno pripreme za završan praktičan rad u laboratorji.


05.11.2015. Objavljen je raspored za laboratorijske vežbe do kraja semestra

Objavljen je raspored termina do kraja semestra.. Tačan raspored termina za nadoknade i za završni praktičan deo ispita biće objavljen naknadno.


01.11.2015. Objavljen je neznatno promenjen konačan spisak za laboratorijske vežbe

Objavljena je nova konačna verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. U spisku postoji jedna promena u odnosu na prethodnu verziju, ispravljena je štamparska greška, kod kolege Aleksandra Veselinovića (2012/0410) pisalo je grupa 14 a treba grupa 15.

Objavljen je i korigovan raspored termina za nedelju od 02.11. do 07.11.. Termin četvrtak od 12-14, grupa M16.


31.10.2015. Objavljen je konačan spisak za laboratorijske vežbe

Objavljena je konačna verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. Objavljen je i raspored termina za nedelju od 02.11 do 07.11. Na merenja se odnose terminim označeni sa Mxx. Tako grupa 1 radi vežbe u terminima označeni sa M01. Vežbe počinju "u pun sat" i traju dva sata, tj. ako na rasporedu piše 10-12 znači da se vežbe rade od 10 do 12. Raspored za naredne nedelje biće objavljen u ponedeljak. U prvom terminu neke grupe, prvi par u grupi radi prvu vežbu, drugi par drugu i tako redom. U sledećem terminu, prvi par radi drugu vežbu, drugi par treću vežbu i tako redom, osmi par radi prvu vežbu. Broj studenata je izuzezno veliki i nije moguće obezbediti da se vežbe ne preklapaju s nekim drugim obavezama. Grupe nemaju fiksne termine, i mi se trudimo da preklapanja minimizujemo tako što grupe nemaju više vežbi u istom terminu. Možete se međusobno menjati, sve dok imate u vidu da u svakom terminu svaku od osam vežbi može da radi najviše dvoje kolega. Pre svake vežbe se radi eliminatorni test od 5 pitanja. Prilikom prvog dolaska u laboratoriju možete da radite vežbu bez obzira da li položite test ili ne. Prilikom svakog sledećeg dolaska u laboratoriju, položen test je uslov da biste mogli da radite vežbu. Opterećenje laboratorije je izuzetno veliko. Zbog toga vas molimo da na vežbe dolazite redovno. Ukoliko vam neki od termina ne odgovara, molimo vas da se potrudite da nadjete zamenu. Kako u svakoj grupi ima 16 studenata mi ne možemo da rešavamo individualne molbe po pitanju termina. Broj termina za nadoknadu je veoma mali. U terminima za nadoknadu će biti moguća nadoknada najviše jedne propuštene vežbe.

Na stranici posveénoj predispitnim obavezama objavljeni su materijali potrebni za pripremu vežbi.

Studenti koji su u nekoj od prethodnih školskih godina već radili vežbe ne mogu ponovno da rade vežbe. Ovi studenti rade samo završni praktičan deo ispita i na samom ispitu rade pitalice (predispitni poeni važe samo u školskoj godini u kojoj su ostvareni). Mole se ovi studenti da prate obaveštenja na sajtu jer će za njih biti organziovan termin konsultacija vezan za završni praktičan deo ispita.


31.10.2015. Nova verzija spiska za laboratorijske vežbe

Objavljena je nova verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. Molim vas da spisak pažljivo pogledate čak i u slučaju da niste imali primedbe na prvu verziju, jer je spisak, praktično, pravljen iz početka zbog nekih vaših nakandanih molbi/želja/sugestija. Konačan spisak, raspored termina i materijali za vežbe biće objavljeni u subotu, 31.10.2015. Vežbe počinju u ponedeljak, 02.11.2015.


30.10.2015. Spisak za laboratorijske vežbe

Objavljen je privremen spisak-raspored po grupama za laboratorijske vežbe. Primedbe na spisak možete uputiti e-mailom na adresu certic@etf.rs u toku današnjeg dana ili lično u 18:00 u lab.69. Konačan spisak, raspored termina i materijali za vežbe biće objavljeni u subotu, 31.10.2015. Vežbe počinju u ponedeljak, 02.11.2015.


24.10.2015. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do četvrtka, 29.10.2015. u 15:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Prijavljivanje za vežbe:


21.09.2015. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):