Električna merenja

Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е042ЕМ, 13Е052ЕМ, 13Е043ЕМР) - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na modulu:
Elektronika
Izborni na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije, Signali i sistemi,
Fizička elektronika i Računarska tehnika i informatika
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


21.09.2015. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):