Električna merenja

Električna merenja - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na odseku za elektroniku
Izborni na ostalim odsecima
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
asistentu Nadici Miljković (nadica.miljkovic@etf.rs)


21.10.2014. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do utorka, 28.10.2014. u 12:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Prijavljivanje za vežbe:


01.10.2014. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):