Električna merenja

Električna merenja - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na odseku za elektroniku
Izborni na ostalim odsecima
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


13.07.2015. Obajvaljeni su rezultati julskog roka

Objavljeni su rezultati julskog roka.Upis ocena i uvid u radove je u ponedeljak, 13.07.2015. u 13:30 u kabinetu 68.


21.01.2015. Obajvaljeni su rezultati junskog roka

Objavljeni su rezultati junskog roka.Upis ocena i uvid u radove je u utorak, 23.06.2015. u 11:00 u kabinetu 68.


22.06.2015. Rezultati junskog roka

Rezultati junskog roka biće objavljeni na sajtu predmeta kasno popodne.Upis ocena i uvid u radove je u utorak, 23.06.2015. u 11:00 u kabinetu 68.


21.01.2015. Obajvaljeni su rezultati januarskog roka

Objavljeni su rezultati januarskog roka.Upis ocena i uvid u radove je u četvrtak, 22.01.2015. u 18:30 u kabinetu 68.


24.12.2014. Obajvaljen je raspored termina za završni praktični rad u laboratoriji

Objavljen je raspored studenata po grupama i raspored termina za završni praktični deo ispita. Za izradu praktičnog rada važe sva pravila koja inače važe za polaganje ispita (nije dozovljena upotreba bilo kakvih pomoćnih sredstava, mobilnih telefona i slično i svako odstupanje od ovih pravila će biti sankcionisano). Studenti međusobno mogu da menjaju termine pod uslovom da ne menjaju kombinaciju. Zamene treba prijaviti mailom. U okviru završnog praktičnog rada svi studenti rade osnovna merenja na osciloskopu (inicijalno podešavanje osciloskopa, merenja naponskih nivoa i vremenskih parametara signala). Slučajno je generisan raspored za drugi deo praktičnog rada. U tabeli se ovaj podatak vidi u koloni kombinacija (1 - NI ELVIS okruženje (merenje otpornosti, merenje napona i struje), 2 - merenje otpornosti, 3 - proširenje mernog opsega instrumenta, 4 - provera karakteristika voltmetra (klasa tačnosti, ulazna otpornost-izvođenje izraza i merenje) i generatora (izlazna otpornost-izvođenje izraza i merenje), 5 - jednostrano i dvostrano ispravljanje).


23.12.2014. Nadoknade propuštenih vežbi

Objavljen je spisak studenta koji su uspešno uradili sve vežbe. Objavljen je spisak za nadoknade vežbi iz električnih merenja. Nadoknade se rade u sredu, 24.12. prema spisku. Pravo na nadoknade imaju studenti koji su uradili sve vežbe osim jedne. Studenti koji su propustili dve vežbe ne mogu da rade nadoknade, ali mogu da polažu završni praktičan deo ispita i da polažu ispti. Ovim studentima NE važe poeni ostvareni na vežbama koje su uradili, a na samom ispitu rade pitalice. Studenti koji su bili zbog bolesti odsutni u dužem periodu, Ana Milenković i Miodrag Janković, mogu da polažu završni praktičan deo ispita i da polažu ispti. Ovim studentima, takođe, NE važe poeni ostvareni na vežbama koje su uradili, odnosno na ispitu treba da rade i pitalice. Spisak i raspored za završni praktičan deo ispita biće objavljen u sredu popodne. Termini su: četvrtak popodne, petak i ponedeljak. Studenti koji imaju neke druge obaveze mogu da pošalju mail s naznakom koji im termin ne odgovara, odnosno odgovara, najkasnije do srede u podne.


22.11.2014. Grupe 11, 12 i 13

Objavljen je nov raspored do kraja semestra sa novim terminima koji se odnose na grupe 11, 12 i 13. Studenti koji su propustili vežbe u četvrtak, 20.11. u prvom sledećem terminu dolska u lab. rade vežbu koju su trebali da rade u četvrtak, 20.11. Nadalje se vežbe rade prema novom rasporedu.


22.11.2014. Nadoknade lab. vežbi

Svi studenti imaju pravo da u terminima za nadoknade rade jednu vežbu (na kojoj nisu bili, ili na kojo su negativno ocenjeni "minus", ili za koju su pali test). Eventualne druge propuštene vežbe mogu se odraditi u regularnim terminima vežbi u slučaju da neko od kolega ne dođe. Nadoknade vežbi se zakazuju u terminu poslednje vežbe, po uslovom da su do tog trenutka odrađene sve vežbe osim jedne.


17.11.2014. Grupe 11, 12 i 13

Termini lab. vežbi predviđeni za četvrtak, 20.11 od 9:00, 11:00 i 13:00 otkazuju se zbog najavljenog isključenja struje na Fakultetu. Termini nadoknada biće naknadno objavljeni.


06.11.2014. Raspored za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe iz električnih merenja do kraja semestra. Prilikom zamene termina studenti treba da vode računa o tome da u svakoj grupi svaku vežbu može da radi maksimalno dvoje studenata.


01.11.2014. Spiskovi za laboratorijske vežbe

Objavljen je konačan spisak za laboratorijske vežbe iz električnih merenja.


30.10.2014. Raspored za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe iz električnih merenja do petka, 07.11.2014. U terminu označenom sa Mx vežbe radi grupa x. Mole se studenti da se pridržavaju navedenih termina ili da sami nađu zamenu ukoliko im termini ne odgovaraju. Vežbe počinju u petak, 31.10.2014. grupa M1 u 15:00, grupa M2 u 17:00. Vežbe se rade u lab. 69.


29.10.2014. Spiskovi za laboratorijske vežbe

Objavljen je preliminaran spisak za laboratorijske vežbe iz električnih merenja.

Eventualne primedbe na spisak studenti mogu izneti e-mailom ili lično, u lab. 68, u sredu, 29.10. od 12:00 do 14:00.

Vežbe se rade u laboratoriji 69. Vežbe počinju u petak, 31.10.2014. (Raspored termina biće objavljen u toku dana).

Pri prvom dolasku u laboratoriju par n radi n-tu vežbu. Pri sledećem dolasku u laboratoriju par n radi vežbu n+1. Ukupno ima osam vežbi, posle osme vežbe radi se prva.

Studenti mogu međusobno da menjaju termine u parovima ili individualno i o tome ne moraju da obaveštavaju predmetnog asistenta.


21.10.2014. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do utorka, 28.10.2014. u 12:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Prijavljivanje za vežbe:


01.10.2014. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):