Električna merenja

Električna merenja - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na odseku za elektroniku
Izborni na ostalim odsecima
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
asistentu Nadici Miljković (nadica.miljkovic@etf.rs)


18.09.2014. Objavljeni su rezultati oktobarskog roka

Objavljeni su rezultati oktobarskog roka.Upis ocena i uvid u radove je u ponedeljak, 22.09.2014. u 09:30 u lab. 68.


27.08.2014. Objavljeni su rezultati septembarskog roka

Objavljeni su rezultati septembarskog roka. Upis ocena i uvid u radove je u utorak, 02.09.2014. u 11:30 u lab. 68.


13.07.2014. Objavljeni su rezultati julskog roka

Objavljeni su rezultati julskog roka. Upis ocena i uvid u radove je u ponedeljak, 14.07.2014. u 17:00 u lab. 68.


21.06.2014. Objavljeni su rezultati junskog roka

Objavljeni su rezultati junskog roka. Upis ocena i uvid u radove je u nedelju, 22.06.2014. u 09:30 u lab. 68.


04.02.2014. Objavljeni su rezultati februarskog roka

Objavljeni su rezultati februarskog roka. Upis ocena i uvid u radove je u sredu, 05.02.2014. u 12:30 u lab. 68.


14.01.2014. Objavljeni su rezultati januarskog roka

Objavljeni su rezultati januarskog roka. Upis ocena i uvid u radove je u četvrtak, 16.01.2014. u 14:00 u lab. 68.


14.01.2014. Objavljeni su predispitni poeni

Objavljeni su predispitni poeni. Eventualne primedbe mogu se izneti lično u četvrtak, 16.01.2014. u 13:30 u lab. 68.


19.12.2013. Obajvaljen je raspored termina za završni praktični rad u laboratoriji

Objavljen je raspored studenata po grupama i raspored termina za završni praktični deo ispita. Za izradu praktičnog rada važe sva pravila koja inače važe za polaganje ispita (nije dozovljena upotreba bilo kakvih pomoćnih sredstava, mobilnih telefona i slično i svako odstupanje od ovih pravila će biti sankcionisano). U okviru završnog praktičnog rada svi studenti rade osnovna merenja na osciloskopu (inicijalno podešavanje osciloskopa, merenja naponskih nivoa i vremenskih parametara signala). Slučajno je generisan raspored za drugi deo praktičnog rada. U tabeli se ovaj podatak vidi u koloni kombinacija (1 - NI ELVIS okruženje (merenje otpornosti, merenje napona i struje), 2 - merenje otpornosti, 3 - proširenje mernog opsega instrumenta, 4 - provera karakteristika voltmetra (klasa tačnosti, ulazna otpornost-izvođenje izraza i merenje) i generatora (izlazna otpornost-izvođenje izraza i merenje), 5 - jednostrano i dvostrano ispravljanje).


18.12.2013. Raspored termina za nadoknade lab. vežbi

Objavljen je raspored termina za nadoknade lab. vežbi iz električnih merenja. Studenti kojima piše da treba da se jave, treba da dođu lično u sredu, 18.12.2013. u 16:00 u kabinet 68.


17.12.2013. Nadoknade.

Spisak za nadoknade biće objavljen u utorak kasno uveče. Nadoknade su predviđene za sredu, 18.12.2013., četvrtak 19.12.2013. i petak 20.12.2013. Spisak za završni praktični deo ispita biće objavljen u sredu kasno uveče. Termini će biti u subotu, 21.12.2013., ponedeljak, 23.12.2013. i utorak, 24.12.2013.


10.12.2013. Struja - korekcija obaveštenja.

Studenti koji su radili vežbu u ponedeljak, 09.12.2013. u terminu kada je nestala struja (odnosno nisu uradili vežbu do kraja), treba da dođu u ponedeljak, 16.12.2013. u 20:00.


17.11.2013. Raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe do kraja semstra iz električnih merenja. Oznake EXxx odnose se na vežbe iz električnih merenja (na primer, grupa 1 ima vežbe u svim terminima u kojima u tabeli stoji EM01).

Mole se studenti da prate ovaj sajt jer ćemo ovde postavljati obaveštenje o, eventualnim, promenama termina.


12.11.2013. Raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe iz električnih merenja (raspored do kraja semestra biće objavljen do kraja nedelje). Oznake EXxx odnose se na vežbe iz električnih merenja (na primer, grupa 1 ima vežbe u svim terminima u kojima u tabeli stoji EM01).

Pri prvom dolasku u laboratoriju par n radi n-tu vežbu. Pri sledećem dolasku u laboratoriju par n radi vežbu n+1. Ukupno ima osam vežbi, posle osme vežbe radi se prva.

Studenti mogu međusobno da menjaju termine u parovima ili individualno i o tome ne moraju da obaveštavaju predmetnog asistenta.


08.11.2013. Spiskovi i raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljen je spisak za laboratorijske vežbe iz električnih merenja.

Vežbe se rade u laboratoriji 69. Vežbe počinju u četvrtak, 14.11.2013. (Raspored termina biće objavljen najkasnije u ponedeljak).

Pri prvom dolasku u laboratoriju par n radi n-tu vežbu. Pri sledećem dolasku u laboratoriju par n radi vežbu n+1. Ukupno ima osam vežbi, posle osme vežbe radi se prva.

Studenti mogu međusobno da menjaju termine u parovima ili individualno i o tome ne moraju da obaveštavaju predmetnog asistenta.


31.10.2013. Prijava za laboratorijske vežbe

Studenti vežbe rade u paru i sami biraju sa kim žele da rade laboratorijske vežbe. Dovoljno je da jedan od studenata iz para pošalje prijavu za vežbe mail-om.

Neophodno je da studenti prilikom prijave za laboratorijske vežbe e-mailom pošalju podatke asitentu Nadici Miljković (nadica.miljkovic@etf.rs) u sledećem obliku:

gggg - označava godinu iz broja indeksa, bbbb - je broj indeksa (sa vodećim nulama ukoliko je potrebno), odsek je OE, OF, OS, OT, ili IR.

Prijava za laboratorijske vežbe traje do srede 6. novembra 2013. u 12 časova. Liste prijavljenih studenata biće objavljeni u četvrtak 7. novembra 2013.


23.09.2013. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):