Električna merenja

Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е042ЕМ, 13Е052ЕМ, 13Е043ЕМR) - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na modulu:
Elektronika
Izborni na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije, Signali i sistemi,
Fizička elektronika i Računarska tehnika i informatika
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


18.09.2016. Obajvaljeni su rezultati oktobarskog roka

Objavljeni su rezultati oktobarskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u utorak, 20.08.2016. u 11:45 u kabinetu 68.


28.08.2016. Obajvaljeni su rezultati septembarskog roka

Objavljeni su rezultati septembarskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u utorak, 30.08.2016. u 10:45 u kabinetu 68.


03.07.2016. Obajvaljeni su rezultati julskog roka

Objavljeni su rezultati julskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u ponedeljak, 04.07.2016. u 17:00 u kabinetu 68.


09.06.2016. Obajvaljeni su rezultati junskog roka

Objavljeni su rezultati junskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u petak, 10.06.2016. u 17:00 u kabinetu 68.


09.06.2016. Rezultati junskog roka

Rezultati će biti objavljeni u toku dana. Uvid u radove i upisivanje ocena je u petak, 10.06.2016. u 17:00 u kabinetu 68.


08.02.2016. Obajvaljeni su rezultati februarskog roka

Objavljeni su rezultati februarskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u četvrtak, 11.02.2016. u 17:00 u kabinetu 68.


18.01.2016. Obajvaljeni su rezultati januarskog roka

Objavljeni su rezultati januarskog roka. Uvid u radove i upisivanje ocena je u četvrtak, 21.01.2016. u 17:00 u kabinetu 68.

Objavljeni su predispitni poeni iz električnih merenja. Uvid u testove je u četvrtak, 21.01.2016. u 16:00 u kabinetu 68.


16.12.2015. Obajvaljen je privremen raspored termina za završni praktični rad u laboratoriji

Objavljen je privremen raspored studenata po grupama i raspored termina za završni praktični deo ispita. Konačan raspored će biti objavljenu u sredu u 14:00. Stigao je veliki broj vaših molbi po pitanju termina i mi smo se trudili da svima uskladimo raspored prema željama. Ukoliko imate primedbe na raspored (uvažavaće se samo one primedbe koje mi greškom nismo uvažili a vi ste blagovremeno poslali e-mail) možete doći u sredu, 16.12. u 13:00 u lab 68.

Za izradu praktičnog rada važe sva pravila koja inače važe za polaganje ispita (nije dozovljena upotreba bilo kakvih pomoćnih sredstava, mobilnih telefona i slično i svako odstupanje od ovih pravila će biti sankcionisano). Svi studenti merenja rade samostalno. Studenti međusobno mogu da menjaju termine pod uslovom da ne menjaju kombinaciju. Zamene treba prijaviti e-mailom na adresu certic@etf.rs. U okviru završnog praktičnog rada svi studenti rade osnovna merenja na osciloskopu (inicijalno podešavanje osciloskopa, merenja naponskih nivoa i vremenskih parametara signala). Slučajno je generisan raspored za drugi deo praktičnog rada. U tabeli se ovaj podatak vidi u koloni kombinacija (1 - NI ELVIS okruženje (merenje otpornosti, merenje napona i struje), 2 - merenje otpornosti, 3 - proširenje mernog opsega instrumenta, 4 - provera karakteristika voltmetra (klasa tačnosti, ulazna otpornost-izvođenje izraza i merenje) i generatora (izlazna otpornost-izvođenje izraza i merenje), 5 - jednostrano i dvostrano ispravljanje).


14.12.2015. Termin konsultacija

Konsultacije će se održati u utorak, 15.12.2015. od 16:00 do 18:00 u lab 69.


14.12.2015. Raspored termina za nadoknade i obaveštenje u vezi rasporeda termina za završni rad u laboratoriji

Nadoknade su predviđene za utorak, 15.12.2015. prema rasporedu termina za nadoknade. Studenti koji nisu na spisku a smatraju da imaju pravo na nadoknade, treba da pošalju e-mail na adresu certic@etf.rs najkasnije do utorka u 10:00. Za završni praktičan rad u laboratorji termini će biti objavljeni u sredu. Molim vas da ukoliko u terminima predviđenim za završni praktičan rad (četvrtak, 17.12.2015. od 9:30 do 13:30, ponedeljak, 21.12.2015. od 9:00 do 21:00, utorak 22.12.2015. od 9:00 do 21:00 i sreda 23.12.2015. posle 13:00) imate neke druge obaveze pošaljete e-mail na adresu certic@etf.rs sa svojim podacima, (prezime, ime broj indeksa), naznakom koji vam termin ne odgovara i razlogom zašto vam termin ne odgovara, najkasnije do utorka, 15.12.2015. u 12:00.Posle objavljivanja spiska za završni rad u laboratoriji promene termina i rasporeda neće biti moguće (osim što studenti mogu međusobno da menjaju termine pod uslovom da se menjaju s nekim ko radi istu kombinaciju koja im je dodeljena).


10.12.2015. Raspored aktivnosti do kraja semestra

Nadoknade propuštenih vežbi biće organizovane za studente kojima nedostaje jedna vežba (i nisu do sada koristili pravo na nadoknadu) u utorak, 15.12.2015. po rasporedu koji će biti objavljen u ponedeljak popodne (nije potrebno da se prijavljujete za nadoknade, prema našoj evidenciji urađenih vežbi biće generisan raspored). U utorak u toku dana biće organizovane konsultacije u laboratoriji u vezi sa završnim praktičnim radom u laboratoriji. Tačan termin će biti objavljen u ponedeljak popodne. Za završni praktičan rad u laboratoriji termini će biti objavljeni u sredu, 16.12.2015. u 12:00. Predviđeni termini su četvrtak, 17.12.2015. od 9:30 do 13:30, ponedeljak, 21.12.2015. od 9:00 do 21:00, utorak 22.12.2015. od 9:00 do 21:00 i sreda 23.12.2015. posle 13:00. Studenti kojima neki od ovih termina ne odgovara, mogu da pošalju e-mail na adresu certic@etf.rs sa svojim podacima, (prezime, ime broj indeksa), naznakom koji im termin ne odgovara i razlogom zašto im termin ne odgovara, najkasnije do ponedeljka, 14.12.2015. u 12:00. U okviru praktičnog završnog rada u laboratoriji studenti samostalno rade merenje na osciloskopu i još neko od merenja koja su uradili u toku laboratorijskih vežbi. Ukupno trajanje je 60 minuta (dva dela po 30 minuta). Na rasporedu termina beće naznačeno koja merenja radi svako od studenata. Po objavljivanju rasporeda termina, studenti mogu međusobno da menjaju termine pod uslovom da se menjaju s nekim ko radi istu kombinaciju koja im je dodeljena. Raspored po terminima i raspored po merenjima se generiše slučajno i nije isti kao raspored za vežbe.


24.11.2015. Nadoknade propuštenih vežbi - raspored

Za nadokande 26.11. prijavilo se više studenata nego što ima mesta u dva termina koliko je predviđeno. Objavljen je raspored termina za studente koji mogu da rade nadoknade u četvrtak. Termin 1 poćine u 10:00 a termin2 u 12:00.Podsećam vas da, osim u nekim vanrednim okolnostima, svi imate pravo na jedan termin za nadoknadu, odnosno studenti koji su na spisku su iskoristili svoje pravo na nadoknadu. Zbog toga vas molim da se, ukoliko vam termin ne odgovara, "odjavite" da bi taj termin mogao da iskoristi neko drugi. Preostali termini za nadoknade su planirani kada se završe sve vežbe.


18.11.2015. Nadoknade propuštenih vežbi

U četvrtak, 26.11.2015. biće organizovani vanredni termini za nadoknade (jedan ili dva). Zainteresovani studenti treba da se e-mailom na adresu certic@etf.rs najkasnije do utorka, 24.11. u 12:00. U mailu treba navesti prezime, ime, broj ineksa, redni broj vežbe koju treba raditi i razlog propuštanja vežbe.


18.11.2015. Za studente koji su prethodnih godina odradili lab. vežbe

Studentima koji su odradili laboratorijske vežbe u nekoj od prethodnih školskih godina, vežbe važe ali im ne važe poeni osvojini na testovima kao ni poeni osvojeni na završnom praktičnom radu u laboratoriji.

U utorak 24.11.2015. od 11:00 do 13:00 za stduente koji su odradili laboratorijske vežbe prethodnih školskih godina biće organizovane konsultacije u laboratoriji kao priprema za polaganja završnog praktičnog dela ispita. Na konsultacijama studeti će moći da ponovo prođu kroz vežbe i tako se adekvatno pripreme za završan praktičan rad u laboratorji.


05.11.2015. Objavljen je raspored za laboratorijske vežbe do kraja semestra

Objavljen je raspored termina do kraja semestra.. Tačan raspored termina za nadoknade i za završni praktičan deo ispita biće objavljen naknadno.


01.11.2015. Objavljen je neznatno promenjen konačan spisak za laboratorijske vežbe

Objavljena je nova konačna verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. U spisku postoji jedna promena u odnosu na prethodnu verziju, ispravljena je štamparska greška, kod kolege Aleksandra Veselinovića (2012/0410) pisalo je grupa 14 a treba grupa 15.

Objavljen je i korigovan raspored termina za nedelju od 02.11. do 07.11.. Termin četvrtak od 12-14, grupa M16.


31.10.2015. Objavljen je konačan spisak za laboratorijske vežbe

Objavljena je konačna verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. Objavljen je i raspored termina za nedelju od 02.11 do 07.11. Na merenja se odnose terminim označeni sa Mxx. Tako grupa 1 radi vežbe u terminima označeni sa M01. Vežbe počinju "u pun sat" i traju dva sata, tj. ako na rasporedu piše 10-12 znači da se vežbe rade od 10 do 12. Raspored za naredne nedelje biće objavljen u ponedeljak. U prvom terminu neke grupe, prvi par u grupi radi prvu vežbu, drugi par drugu i tako redom. U sledećem terminu, prvi par radi drugu vežbu, drugi par treću vežbu i tako redom, osmi par radi prvu vežbu. Broj studenata je izuzezno veliki i nije moguće obezbediti da se vežbe ne preklapaju s nekim drugim obavezama. Grupe nemaju fiksne termine, i mi se trudimo da preklapanja minimizujemo tako što grupe nemaju više vežbi u istom terminu. Možete se međusobno menjati, sve dok imate u vidu da u svakom terminu svaku od osam vežbi može da radi najviše dvoje kolega. Pre svake vežbe se radi eliminatorni test od 5 pitanja. Prilikom prvog dolaska u laboratoriju možete da radite vežbu bez obzira da li položite test ili ne. Prilikom svakog sledećeg dolaska u laboratoriju, položen test je uslov da biste mogli da radite vežbu. Opterećenje laboratorije je izuzetno veliko. Zbog toga vas molimo da na vežbe dolazite redovno. Ukoliko vam neki od termina ne odgovara, molimo vas da se potrudite da nadjete zamenu. Kako u svakoj grupi ima 16 studenata mi ne možemo da rešavamo individualne molbe po pitanju termina. Broj termina za nadoknadu je veoma mali. U terminima za nadoknadu će biti moguća nadoknada najviše jedne propuštene vežbe.

Na stranici posveénoj predispitnim obavezama objavljeni su materijali potrebni za pripremu vežbi.

Studenti koji su u nekoj od prethodnih školskih godina već radili vežbe ne mogu ponovno da rade vežbe. Ovi studenti rade samo završni praktičan deo ispita i na samom ispitu rade pitalice (predispitni poeni važe samo u školskoj godini u kojoj su ostvareni). Mole se ovi studenti da prate obaveštenja na sajtu jer će za njih biti organziovan termin konsultacija vezan za završni praktičan deo ispita.


31.10.2015. Nova verzija spiska za laboratorijske vežbe

Objavljena je nova verzija spiska-rasporeda po grupama za laboratorijske vežbe. Molim vas da spisak pažljivo pogledate čak i u slučaju da niste imali primedbe na prvu verziju, jer je spisak, praktično, pravljen iz početka zbog nekih vaših nakandanih molbi/želja/sugestija. Konačan spisak, raspored termina i materijali za vežbe biće objavljeni u subotu, 31.10.2015. Vežbe počinju u ponedeljak, 02.11.2015.


30.10.2015. Spisak za laboratorijske vežbe

Objavljen je privremen spisak-raspored po grupama za laboratorijske vežbe. Primedbe na spisak možete uputiti e-mailom na adresu certic@etf.rs u toku današnjeg dana ili lično u 18:00 u lab.69. Konačan spisak, raspored termina i materijali za vežbe biće objavljeni u subotu, 31.10.2015. Vežbe počinju u ponedeljak, 02.11.2015.


24.10.2015. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do četvrtka, 29.10.2015. u 15:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Prijavljivanje za vežbe:


21.09.2015. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):