Električna merenja

Električna merenja - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Obavezan na odseku za elektroniku
Izborni na ostalim odsecima
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
asistentu Nadici Miljković (nadica.miljkovic@etf.rs)


17.11.2014. Grupe 11, 12 i 13

Termini lab. vežbi predviđeni za četvrtak, 20.11 od 9:00, 11:00 i 13:00 otkazuju se zbog najavljenog isključenja struje na Fakultetu. Termini nadoknada biće naknadno objavljeni.


06.11.2014. Raspored za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe iz električnih merenja do kraja semestra. Prilikom zamene termina studenti treba da vode računa o tome da u svakoj grupi svaku vežbu može da radi maksimalno dvoje studenata.


01.11.2014. Spiskovi za laboratorijske vežbe

Objavljen je konačan spisak za laboratorijske vežbe iz električnih merenja.


30.10.2014. Raspored za laboratorijske vežbe

Objavljen je raspored termina za laboratorijske vežbe iz električnih merenja do petka, 07.11.2014. U terminu označenom sa Mx vežbe radi grupa x. Mole se studenti da se pridržavaju navedenih termina ili da sami nađu zamenu ukoliko im termini ne odgovaraju. Vežbe počinju u petak, 31.10.2014. grupa M1 u 15:00, grupa M2 u 17:00. Vežbe se rade u lab. 69.


29.10.2014. Spiskovi za laboratorijske vežbe

Objavljen je preliminaran spisak za laboratorijske vežbe iz električnih merenja.

Eventualne primedbe na spisak studenti mogu izneti e-mailom ili lično, u lab. 68, u sredu, 29.10. od 12:00 do 14:00.

Vežbe se rade u laboratoriji 69. Vežbe počinju u petak, 31.10.2014. (Raspored termina biće objavljen u toku dana).

Pri prvom dolasku u laboratoriju par n radi n-tu vežbu. Pri sledećem dolasku u laboratoriju par n radi vežbu n+1. Ukupno ima osam vežbi, posle osme vežbe radi se prva.

Studenti mogu međusobno da menjaju termine u parovima ili individualno i o tome ne moraju da obaveštavaju predmetnog asistenta.


21.10.2014. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do utorka, 28.10.2014. u 12:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Prijavljivanje za vežbe:


01.10.2014. Početak školske godine

Svi studenti, bez obzira na smer, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):