Električna merenja

Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е052ЕМ) - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Izborni predmet na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije,
Signali i sistemi,
Fizička elektronika
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


23.10.2016. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do petka, 28.10.2016. u 15:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Vežbe počinju u utorak, 01.11.2016. Raspored za prvu nedelju biće obavljen u petak, 28.10.2016. U prvom ciklusu, rade se četiri vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje, 2. Merenje naizmeničnih struja i napona, efektivna, srednja i maksimalna vrednost, 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata, 4. Osnovna merernja pomoću osciloskopa.

Prijavljivanje za vežbe:


02.10.2016. Obaveštenje o planu nastave za školsku 2016/2017 godinu

Predavanja, lab. vežbe, ispit i sve ostale aktivnosti vezane za ovaj predmet su zajedničke za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (13Е032ЕМ), Signali i sistemi (13Е052ЕМ) i Fizička elektronika (13Е052ЕМ). Predavanja drže doc. Jelena Ćertić i doc. Milica Janković.

Predavanja počinju, prema rasporedu, u prvoj nedelji nastave (bez obzira na to što je izbor modula i upis još uvek u toku). U toku prve nedelje predavanja, u oba termina P1 i P2 biće odžano prvo, uvodno predavanje.

Počevši od druge nedelje nastave, svi studenti, bez obzira na modul, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):