Električna merenja

Električna merenja (13Е032ЕМ, 13Е052ЕМ) - obaveštenja

Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Izborni predmet na modulima:
Telekomunikacije i informacione tehnologije,
Signali i sistemi,
Fizička elektronika
2+0+3 5

(Oglasna tabla predmeta nalazi se pored kabineta 68)
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti
docentu Jeleni Ćertić (certic@etf.rs)


10.02.2017. Obajvaljeni su rezultati februarskog roka

Objavljeni su rezultati februarskog roka. Uvid u radove je u utorak, 14.02.2017. u 15:00 u lab 69.


23.01.2017. Obajvaljeni su rezultati januarskog roka

Objavljeni su rezultati januarskog roka. Uvid u radove je u sredu, 25.01.2017. u 10:00 u lab 69.


17.01.2017. Obajvaljeni su poeni sa predispitnih obaveza

Objavljen je spisak sa poenima ostvarenim na predispitnim obavezama. Eventualne primedbe možete poslati mailom na certic@etf.rs. Uvid u rezultate testova biće u istom terminu kada i uvid u radove u januarskom roku.


26.12.2016. Obajvaljen je konačan raspored termina za završni praktični rad u laboratoriji

Objavljen je konačan raspored studenata po grupama i raspored termina za završni praktični deo ispita. Nadam se da sam unela sve željene izmene. I nadalje možete slati mailove sa molbama za zamenu termina, s tim da vodite računa da sada prilikom zamene menjate i varijantu završnog koju radite. Zamene treba prijaviti e-mailom na adresu certic@etf.rs.

Za izradu praktičnog rada važe sva pravila koja inače važe za polaganje ispita (nije dozovljena upotreba bilo kakvih pomoćnih sredstava, mobilnih telefona i slično i svako odstupanje od ovih pravila će biti sankcionisano). Svi studenti merenja rade samostalno. U okviru završnog praktičnog rada svi studenti rade osnovna merenja na osciloskopu (inicijalno podešavanje osciloskopa, merenja naponskih nivoa i vremenskih parametara signala). Slučajno je generisan raspored za drugi deo praktičnog rada. U tabeli se ovaj podatak vidi u koloni varijanta (1 - NI ELVIS okruženje (merenje otpornosti, merenje napona i struje), 2 - merenje otpornosti, merna nesigurnost, 3 - proširenje mernog opsega instrumenta, ulazna otpornost instrumenta, 4 - provera karakteristika voltmetra (klasa tačnosti, ulazna otpornost, merenje različitih talasnih oblika), 5 - jednostrano i dvostrano ispravljanje, merenje različitih talasnih oblika).

Merenja koja se rade na osciloskopu - radićete na jednom od dva digitalna osciloskopa ( TBS 1000B-EDU i TDS 2002). Oba osciloskopa ste imali prilike da koristite na vežbama. Pri samom merenju dozvoljeno je koristiti sve pomoćne opcije koje osciloskop nudi, a prilikom odgovaranja na pitanja će biti provereno vaše znanje o principima na kojima radi osciloskop kao i o konkretnim mernim procedurama vezanim za merenje naponskih nivoa, vremenskih intervala, srednje vrednosti napona, trajanja usponskih i silaznih ivica.


24.12.2016. Nadoknade

Objavljen je spisak za nadoknade.


09.12.2016. Završni praktičan rad u laboratoriji

Za završni praktičan rad u laboratoriji predviđeni su temini 28.12., 29.12. 11.01. i 12.01. Molim vas da mi mailom napišete ukoliko vam neki od ovih termina izrečito ne odgovara zbog drugih fakultetskih obaveza (navesti termin i razlog) da bismo mogli da uklopimo raspored. Možete navesti i "privatne razloge" kao razlog zašto vam neki od termina ne odgovara, ali ne garantujemo da ćemo svim vašim željama moći da udovoljimo. Za svaki do ovih dana predviđeno je da završni rad radi 40-tak studenata. Mail treba poslati najkasnije do ponedeljka, 11.12. u podne na certic@etf.rs sa subject-om:"merenja - zavrsni". U samom mailu treba navesti prezime, ime, broj indeksa kao i razlog zbog koga vam neki od ponuđenih dana ne odgovara i da li se to odnosi na ceo dan ili na deo dana. Molim vas da razloge koji nisu "fakultetski" navodite samo u ekstremno važnim situacijama.


29.11.2016. Drugi ciklus laboratorijskih vežbi

Drugi ciklus laboratorijskih vežbi počinje u četvrtak, 01.12.2016., prema već objavljenom rasporedu. Spisak vežbi j objavljen na strani predispitne obaveze. Materijali za izradu vežbe biće objavljeni u sredu u toku dana.

U prvom terminu dolaska u laboratoriju u drugom ciklusu, parovi 1 i 2 rade vežbu 5, parovi 3 i 4 vežbu 6, parovi 5 i 6 vežbu 7, parovi 7 i 8 vežbu 8. U sledećem terminu, parovi 1 i 2 rade vežbu 6 i tako redom dok ne uradite vežbe 5-8. Posle vežbe 8 sledi vežba 5.


20.11.2016. Raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljeni je promenjen raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja. Promene se odnose na grupe 4, 5 i 1, i unete su da bi se izbegla pauza izmđu 2 ciklusa vežbi, odnosno da bismo što ranije završili s vežbama. S obzirom na to da su predavanja za sada završena, iskoriščen je termin časa u četvrtak, 24.11. za grupu 4 odnosno u sredu, 30.11. za grupu 5. Pri prvom sledećem dolasku u lab. studenti rade vežbu koja im je na redu, bez obzira da li je taj termin postojao u originalnom rasporedu ili je sada dodat. Još jedan čas predavanja/konsultacija/pripreme za ispit biće organizovan u drugoj polovini decembra.


01.11.2016. Raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljeni je promenjen raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja. Promene su unete u skladu sa nekim od vaših želja i na osnovu utiska da će biti bolje da termini budu što je moguće više fiksni, da bi se sprečila eventualna dalja preklapanja s predavanjima i vežbama. Na žalost, ovo fiksiranje termina nije rešilo sve probleme. Molim vas da pokušate da u međusobnim zamenama nađete rešenje.


30.10.2016. Spiskovi i raspored termina za laboratorijske vežbe

Objavljeni je preliminaran spisak studenata sa rasporedom po grupama kao i raspored termina za lab vežbe iz električnih merenja. Svoj termine možete pronaći tako što tražite zelena polja sa oznakom svoje grupe, na primer, za grupu 3 to su polja EM03. Spisak, kao i raspored temina, nije konačan. Konačan spisak i raspored po grupama biće objaljven u ponedeljak popodne, posle vaših žalbi (termin za žalbe na spisak je ponedeljak, 31.10. u 11:00). Raspored termina je podložan promenama u slučaju neplaniranih obaveza predmetnih nastavnika, nestana struje, nekih drugih za sada nepredvidivih razloga.

Studenti koji su ranijih godina radili vežbe a nisu položili ispit, treba da se jave mailom početkom decembra, da bismo im organizovali završni praktičan rad u laboratoriji.

U prvom ciklusu, rade se četiri vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje, 2. Merenje naizmeničnih struja i napona, efektivna, srednja i maksimalna vrednost, 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata, 4. Osnovna merernja pomoću osciloskopa.

U prvom terminu predviđenom za neku grupu, parovi 1 i 2 rade vežbu 1, parovi 3 i 4 vežbu 2, parovi 5 i 6 vežbu 3, parovi 7 i 8 vežbu 4. U sledećem terminu, parovi 1 i 2 rade vežbu 2 i tako redom dok ne uradite prve četiri vežbe. Posle vežbe 4 sledi vežba 1.

Molimo vas da na vežbe dolazite redovno i na vreme. Ukoliko vam neki od termina ne odgovara, možete se menjati, pri čemu treba voditi račna o tome da se možete menjati samo s nekim ko u tom treminu radi vežbu koju i vi treba da radite (u svakom terminu svaku vežbu može raditi maksimalno 4 studenta).

Materijali za pripremu vežbi biće objavljeni u utorak u toku dana.


23.10.2016. Prijava za laboratorijske vežbe

Vežbe se prijavljuju do petka, 28.10.2016. u 15:00 isključivo preko e-maila. Studenti koji se ne prijave u predviđenom roku neće moći da rade vežbe.

Vežbe počinju u utorak, 01.11.2016. Raspored za prvu nedelju biće obavljen u petak, 28.10.2016. U prvom ciklusu, rade se četiri vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje, 2. Merenje naizmeničnih struja i napona, efektivna, srednja i maksimalna vrednost, 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata, 4. Osnovna merernja pomoću osciloskopa.

Prijavljivanje za vežbe:


02.10.2016. Obaveštenje o planu nastave za školsku 2016/2017 godinu

Predavanja, lab. vežbe, ispit i sve ostale aktivnosti vezane za ovaj predmet su zajedničke za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (13Е032ЕМ), Signali i sistemi (13Е052ЕМ) i Fizička elektronika (13Е052ЕМ). Predavanja drže doc. Jelena Ćertić i doc. Milica Janković.

Predavanja počinju, prema rasporedu, u prvoj nedelji nastave (bez obzira na to što je izbor modula i upis još uvek u toku). U toku prve nedelje predavanja, u oba termina P1 i P2 biće odžano prvo, uvodno predavanje.

Počevši od druge nedelje nastave, svi studenti, bez obzira na modul, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjim pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):