Neki od udžbenika koji se koriste u nastavi na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije:

Miroslav L. Dukić: Principi telekomunikacija

Dušan B. Drajić: Uvod u statističku teoriju telekomunikacija Dušan Drajić, Predrag Ivaniš: Uvod u teoriju informacija i kodovanje

Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević: Uvod u digitalnu obradu signala

Milan Bjelica: Telekomunikacione mreže - zbirka rešenih zadataka Milan Bjelica: Telekomunikacioni sistemi - zbirka rešenih zadataka Milan Bjelica, Petar Matavulj, Dejan Gvozdić: Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija

Miloš Petrović, Aleksandra Smiljanić: Programiranje Alterinih FPGA čipova

Milan Lj. Janković, Zoran R. Petrović: Širopojasne digitalne mreže integrisanih servisa - mreže za pristup Dejan S. Vujić, Miroslav L. Dukić: Fiksni bežični pristup

Katedra za telekomunikacije - Elektrotehnčki fakultet - Beograd