Nastavnici:

Dr Miroslav Dukić
Dr Slobodan Jovičić

Dr Miomir Mijić, šef Katedre
Dr Irini Reljin, zamenica šefa Katedre
Dr Aleksandra Smiljanić
Dr Aleksandar Nešković
Dr Nataša Nešković


Dr Dragana Šumarac-Pavlović
Dr Predrag Ivaniš
Dr Milan Bjelica
Dr Mirjana Simić
Dr Jelena Ćertić

Dr Milan Janković
Dr Miljko Erić
Dr Mirjana Stojanović
Dr Dejan Drajić
dukic@etf.rs
jovicic@etf.rs

emijic@etf.rs
irinitms@gmail.com
aleksandra@etf.rs
neshko@etf.rs
natasha@etf.rs

dsumarac@etf.rs
predrag.ivanis@etf.rs
milan@etf.rs
mira@etf.rs
certic@etf.rs


milan.jankovic@ratel.rs
eric@telekom.etf.rs
stojmir@kondor.imp.bg.ac.rs
dejan.d.drajic@gmail.com
kabinet 108
kabinet 71

kabinet 17
kabinet 64
paviljon
kabinet 67
kabinet 67

kabinet 17
paviljon
kabinet 109
kabinet 66a
kabinet 68

kabinet 108
-
-
-


Saradnici:


Dr Zoran Čiča, sekretar Katedre
Mr Goran Marković
Mr Dejan Vujić
Mr Vesna Blagojević

Irena Janković, dipl. ing.
cicasyl@etf.rs
gmarkovic@etf.rs
vujic@etf.rs
vesna.golubovic@etf.rs

ajrin@etf.rs
paviljon
kabinet 109
kabinet 109
kabinet 109

kabinet 66a


Katedra za telekomunikacije - Elektrotehnički fakultet - Beograd